NTB

– Sist uke kom tall som viste at tiendeklassingene fikk høyere snitt enn normalt i år. Nå ser vi at avgangselevene i videregående også får høyere karakter enn året før, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Ifølge Kunnskapsdepartementet økte gjennomsnittskarakterene i 41 av 46 fellesfag sammenlignet med fjoråret. Samlet sett økte snittkarakteren fra 4,1 i fjor til 4,2 i år i disse fagene.

– Selv om ikke økningen i hvert enkelt fag er så stor, er det uvanlig at karakterene øker i så mange fag på samme tid, sier Melby.

Avlyste eksamener

På grunn av koronasituasjonen våren 2020 ble alle eksamener for elever i VGS avlyst, med noen få unntak. Normalt får mange av elevene noe dårligere karakterer på skriftlig eksamen enn i standpunkt.

Avlyste eksamener er derfor noe av forklaringen på bedre snitt, men ikke hele, ifølge Kunnskapsdepartementet. Elevene har nemlig også fått bedre standpunktkarakter.

– Da eksamenene ble avlyst, ble samtidig fristen for å sette standpunktkarakterer utsatt. Dermed fikk skolene bedre tid til å vurdere elevene. Disse faktorene kan ha medvirket til at årets tall skiller seg fra tidligere år, sier Melby.

– Vil undersøke årsaken

Kunnskapsministeren minner samtidig om at karaktersnittet har steget jevnt gjennom mange år.

– Økningen er likevel særlig stor i år, og Utdanningsdirektoratet vil undersøke nærmere hva som kan være årsakene til endringen i årets resultat, sier Melby.

(©NTB)