– Jeg kan rett og slett ikke godta måten valgkomiteens leder har håndtert det som ble beskrevet som et mulig, framtidig varsel mot meg. Slik innledet Ingvild Kjerkol den generelle debatten da ny fylkesleder for partiet skulle velges.

Etter at AUF trakk sin støtte fra Trond Giske og han dermed var ute av kabalen, seilte Kjerkol opp som hovedkandidat til vervet. En anonym SMS til valgkomiteens leder, Arild Grande, gjorde at også Kjerkol ble ansett som uegnet. Da ble Marit Bjerkåsl, varaordfører i Rennebu, innstilt som førstekandidat.

– Måten dette ble gjort på bryter med alle retningslinjer for hvordan et varsel skal håndteres i partiet, tordnet Kjerkol.

Saken fortsetter under bildet:

Uakseptabelt: Ingvild Kjerkol var klar i talen når det gjaldt håndteringen av den anonyme SMS som signaliserte at et mulig varsel mot henne kunne foreligge i framtiden. Foto: Stine Brekkan

Benkeforslag

Arild Pedersen fra Verdal Arbeiderparti var neste på talerlista. Han stilte benkeforslag og nominerte Ingvild Kjerkol til vervet. Nominasjonen fikk bred støtte og under voteringen fikk Kjerkol 156 stemmer mot 75 til Bjerkås.

Maktmisbruk

Valgkomiteens leder, Arild Grande, fikk hard medfart fra talerstolen. Selv ga han utrykk for at uviljen mot å støtte Kjerkol var personlig.

– Jeg har selv erfart at det fører til vanskeligheter å trekke sterke lederskikkelser i tvil. Jeg har selv vært redd, sa Grande.

– Derfor vil jeg uttrykke beundring for de som nå har stått fram og jeg håper, dersom det er flere, at også de vil fortelle sin historie når det føles riktig.

Trygt

Ingvil Kjerkol ga uttrykk for å være ydmyk framfor det som vil bli en stor jobb, nemlig å samle partiet etter det som har vært en svært turbulent tid. Særlig med tanke på rekruttering, var Kjerkol tydelig i takketalen.

- Det må være trygt å engasjere seg i Trøndelag Ap. Et politisk parti som ikke gir trygghet til sine unge, har ikke noen plass i politikken.