– Hver morgen og ettermiddag er det trafikkaos ved skolene i Sundveien på Røros. Det sier Jon Anders Kokkvoll, leder i trafikksikkerhetsutvalget i Røros.

– Vi har derfor bestemt oss for å tråkke snøsti fra parkeringsplassen ved Fjellheimen og over til Sundveien skole, sier han viser til god erfaring fra et lignende prosjekt i fjor der det ble preparert en sti langs Falunveien.

Ideen bifalles fra skoleledelsen og med seg på laget har man fått Røros Tur og Løypeforening, som skal bruke snøskuter til å preparere traséen, som elever egentlig bruker året rundt, men som kanskje ikke frister like mye når djupsnøen har lagt seg.

– Vårt mål med dette tiltaket er trafikksikkerhet og at flere bruker snøstiene. Oppfordringen er at foreldre og andre kan slippe av barna, ungdommer eller voksne ved busslomma. Disse kan deretter gå trygt til skolen eller Verket. Vi håper dette vil redusere biltrafikk til Sundveien skole, sier Kokkvoll og røper at det langsiktige målet er en permanent løsning med fortau eller gang-og sykkelvei. Hør intervju med Jon Anders Kokkvoll, Geir Tønnessen fra Røros skole og Ove Klemmetvold fra løypeforeninga her: