– Dette er ikke noe nytt, men vi vil forankre det på en bedre måte. Det er stadig nye generasjoner og innflyttere på Røros, og det sitter ikke i ryggmargen til folk slik som det gjorde før, sier arrangementansvarlig i Visit Røros, Lillian Sandnes, om søknadsplikten.

Sammen med politi, brannvesen og kommune var hun tilstede på et møte på Røros lensmannskontor for å informere om at alle som skal arrangere noe under julemarkedet og Rørosmartnan, må søke om det på forhånd.

– Det har alltid vært søknadsplikt, men det har folk kanskje ikke visst. Derfor ønsker vi å informere om det nå, sier Stein Bjørnli fra politiet.

Sikkerhet og merkevare

Sandnes forteller at dette blant annet handler om sikkerhet.

– Som hovedarrangør har vi en rekke forpliktelser som vi må følge opp, og for at vi skal ha kontroll må vi vite hvem som er her til enhver tid. Dette har ikke vært et stort problem, men vi må ta grep før det blir det, sier Sandnes.

Det handler også om å bygge opp under merkevaren julemarkedet og Rørosmartnan har, ved å ha en god blanding av utstillere og at alt går som det skal.

– Det er viktig at vi har kontroll over arrangementet, og ikke minst at vi bygger opp under merkevaren arrangementene har. Vi må ta grep før alt blir utvannet, sier Sandnes.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Representanter fra Visit Røros, politiet, brannvesenet og kommunen var tilstede under et informasjonsmøte for pressen onsdag. Foto: Marit Langseth

Gjelder også på privat grunn

Søknadsplikten gjelder alle, også de som skal arrangere noe på privat grunn, forteller Bjørnli.

– Det er mange som kanskje tenker at de kan gjøre som de vil på privat grunn, men i denne sammenhengen er det ikke så enkelt. Så lenge de åpner porten sin for allminnelig ferdsel, så er det et offentlig sted og dermed kan vi gi pålegg om søknad.

– Vil dette bli kontrollert på noen måte?

– Ja, det blir kontrollert. Vi har også sanksjonsmuligheter. Da snakker vi om bøter i første omgang, men vi ønsker ikke å komme i den situasjonen, sier Bjørnli.

Alle søknadene skal gå via Visit Røros.

– Den opprinnelige søknadsfristen for utstillerne har gått ut, men for private og lokalbefolkning på Røros er fristen satt til 20. november for julemarkedet og 20. desember for Rørosmartnan, sier Sandnes.

Viktig for brannsikkerheten

Brannsjef Frode Skogås forteller at det også er viktig for brannsikkerheten at alle som skal arrangere noe faktisk søker om det på forhånd.

– Vi må være sikre på at vi kommer oss frem med bilene våre hvis noe skjer, og da er det en fordel å vite i forkant hvem som kommer hit. Det handler også om renovasjon, og det med åpen ild, som lys og fakler, sier han.

– Vi er tross alt i trehusbebyggelsen i verdensarven og derfor er det ekstra viktig å ta hensyn til dette. Sånn er det bare.

Hør mer om saken her: