Reiselivet er en av bransjene som har blitt rammet hardt av koronapandemien.

– Dette er en kjempevanskelig situasjon for opplevelsesnæringingene, sier daglig leder for Trøndelag Reiseliv, Petra Sestak.

– Vi har hatt en kontinuerlig vekst her i Trøndelag og alt lå an til at vi skulle få et veldig godt 2020. Men det som nå skjer har satt en stopp for all reiseaktivitet i verden og for oss betyr det at vi må se framover og at det kreves av oss at vi handler raskt.

Saken fortsetter under lydfila:

Må holde sammen

Næringen jobber nå med å planlegge hvordan den skal kunne reise seg når dette er over.

– Det er en krevende situasjon og vi må holde sammen, sier Sestak.

– Nå må vi fokusere på å bygge en robust opplevelsesnæring. Hun forteller at Trøndelag Reiseliv jobber sammen med Innovasjon Norge og andre lokale og regionale aktører for å kunne klare å lande situasjonen.

– Vi vet at når restriksjonene trekkes tilbake, vil kampen om oppmerksomhet være enorm på verdensbasis.

Nærmarkedet

Sestak forklarer at selv om spredingskampanjer er lagt å is foreløpig, jobbes det likevel med å være synlige i nærmarkedet.

– Vi håper at ting vil være lettere når sommeren kommer og vi tror at nordmenn vil komme til å feriere i hjemlandet. Derfor utarbeider vi nå en markedsplan for å møte nettopp dette behovet.

Fornøyd - men er det nok?

Opplevelsesnæringen er fornøyd med at både regjeringen og andre vitale aktører har handlet raskt og satt inn tiltak for å forsøke å redde utsatte næringer.

– Men det er mange utfordringer, særlig for de små bedriftene som er i flertall innenfor opplevelsesnæringen.

– Løpende utgifter skal betales, noe som kan få store konsekvenser dersom dette blir langvarig. Sestak sier videre at Trøndelag Reiseliv jobber med en krisepakke som vil bli offentliggjort i løpet av kort tid.

– Om den innsatsen vi nå legger ned er nok vil vise seg. Men det viktigste er at vi står sammen og gjør vårt beste for å komme så godt utav situasjonen som mulig, avslutter Petra Sestak.