Norsk Fangstmannspris, The Norwegian Fur Trapper Award, John S. Opdahl-prisen 2020 går til Tommy Sandal for hans videreføring av norsk fangsttradisjon på Svalbard.

Prisen

Prisen er opprettet for å hedre fangstmenn, jegere, lag og/eller foreninger som nasjonalt og/ eller internasjonalt fremmer prisens formål. Kandidater har gjort, eller gjør seg særlig bemerket for sin innsats innen forvaltning og utøvelse av jakt og/eller fangst på en human, effektiv, samfunnsnyttig og/eller forvaltningsmessig bærekraftig måte. Prisen er og ment å skulle oppmuntre til å holde fangst-tradisjoner i hevd, og gjerne utvikle de inn en moderne verden med nye rammer og behov. Prisen består av en skulptur i bronse av John S. Opdahl, laget av billedhugger Ole Mauseth, samt en «Pelsjegerpakke» med utstyr til en verdi av 5000,- kroner.

Prisen er opprettet av Anne C. Nesje Bjerkenås etter tillatelse av John S. Opdahl. Den skal deles ut årlig under Villmarksmessa på Melhus. I 2020 vil prisen bli utdelt under Villmarksmessa lørdag 21. mars kl. 1400.

Tidligere tildelinger

Prisen ble første gang utdelt i 2016. Den ble da tildelt Dolf Moerkens og Henk van der Steen på vegne av de mange hundre bisamfangerne fra “Dutch Water Authorities” i Nederland. I 2017 ble prisen tildelt Per Arne Åhlén, Svenska Jägareförbundet, og Fredrik Dahl, Svenska Jägareförbundet og Sveriges Lantbruksuniversitet for deres innsats for å fange mårhund slik at arten ikke sprer seg videre og blir en trussel mot stedegen fauna i Skandinavia. 2018 ble prisen tildelt Tom Aurebekk Udø for hans innsats for fangst av mink for å redusere bestandtettheten til denne introduserte rovdyrarten, som har vært en trussel i forhold til norsk fauna i omkring 90 år. I 2019 ble prisen tildelt Harald Byberg for mangeårig aktiv utøvelse av fangst og utvikling av fangstteknikk, med særlig interesse for uttak av rovvilt.

Juryen

Juryen har bestått av leder Tor Punsvik, pensjonert viltforvalter hos Fylkesmannen i Agder, Beate Aase Heidenreich, naturforvalter i COWI, Hans Christian Pedersen, seniorforsker på vilt i NINA, Lars Gangås, fellingsleder i Statens Naturoppsyn SNO, John S. Opdahl, legendarisk og internasjonalt anerkjent fangstmann, forfatter og etablerer av Norsk Fangstmannsforening. John S. Opdahls siste fagbok «Håndbok for en Pelsjeger» er oversatt til engelsk. Den vil snart også foreligge på tysk. John utgir fagbladet “Pelsjeger”, og drifter nettstedene: www.langvind.no og www.pelsjeger.no

Juryens begrunnelse

Alt tidlig i oppveksten markerte Tommy Sandal seg som en meget kompetent og aktiv naturbruker, der jakt og fangst stod sentralt. Han søkte tidlig utdanning innen utmarksfaget, og han gjorde et viktig arbeid for Naturvernforbundet i både Tydal og Holtålen i bekjempelsen av rødrev under fjellrev-prosjekt i Sylene. I 2003 startet han sin fangstmanns-karrière på Svalbard med den første fangstovervintringen i Mushamna. Han var utplassert på en rekke fangststasjoner som Fritjofhamna, Austfjordneset og Akseløya. På Akseløya er og røkting av ærfuglfuglreir for dun-produksjon en hovedgeskjeft.

Tommy er en særdeles kompetent og aktiv fangstmann. Årlig fangster han et stort antall polarrev i tillegg til å jakte på Svalbard-rein. Han har og gjennom en årrekke levert hundrevis av Svalbard-ryper til restauranter i Longyearbyen. Han fangster også sel til eget forbruk, både som mat for seg og hundene, og for å ivareta pelsen.

Tommy Sandal er og en ydmyk og praktisk miljøverner. Han engasjerer seg aktivt til naturens beste i alt fra arbeidet mot forsøpling fra fiskeflåten på Svalbards kyst, til å forhindre at den økte turismen ødelegger Svalbards unike natur.

Det var en enstemmig jury som tildelte Tommy Sandal prisen.