Helsedirektoratet informerer nå kommunene om at personer med alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse også regnes som høyrisikogrupper med tanke på smitte, først og fremst på grunn av egen tilstand.

- De kan også utgjøre en økt fare for å smitte andre, heter det i en ny veileder fra Helsedirektoratet til kommunene.

Det er Fylkesmannen i Trøndelag som nå informerer kommunene.