– Vi ser det i sammenheng med et bilde som har foregått over hele landet de siste ukene, sier lensmann i Værnesregionen, Kjetil Ravlo.

– Dette er forhold vi ser alvorlig på og vi vurderer håndtering av truslene i hvert enkelt tilfelle.

– Dette er i all hovedsak trusler som er kommet over sosiale platformer på internett og som skolene på forskjellige måter har blitt oppmerksomme på.

Saken fortsetter under lydfila

Vil skape frykt

Ravlo mener at hensikten med truslene er å skape frykt.

– Derfor lar vi også skoleaktiviteten gå som normalt. Vi mener bestemt at det er trygt å gå på skole i Trøndelag. Men dette er alvorlige forhold som kan ende med erstatningskrav og annen straffeforfølgelse for dem som står bak, sier han.

Vær oppmerksom

Ravlo ber folk kontakte politiet dersom de har mistanke om hvem som har kommet med truslene.

– Og om du ser denne type trusler på internet så ta en screen shot og formidle den til oss. Dette vil hjelpe oss i etterforskningen.