Torsdag kveld var det kommunestyremøte med fysisk oppmøte igjen, for første gang etter at koronapandemien kom. Her skulle saken om Tydal Museum opp igjen.

Lite besøkt

Museumet i Tydal ligger like inntil Fv 705, og var sist åpent sommeren 2016. Da var det registrert 63 besøkende gjennom sesongen.

I etterkant av dette ble det i 2018 besluttet at museet skulle selges, dette etter forslag fra daværende ordfører Ole Bjarne Østby.

Etter at vedtaket ble gjort den gangen, ble det et stort engasjement rundt dette og gruppen Museets Venner ble dannet. Disse hadde en del møter med daværende ordfører Ole Bjarne Østby og administrasjonen i kommunen for å se på muligheten for videre drift av museet.

Dette engasjementet gjorde at nåværende ordfører Jens Arne Kvello nå ønsket å ta denne saken til behandling i kommunestyret.

Ikke helt god debatt

- Jeg syns ikke debatten var helt god i forhold til det intiativet en del personer i Tydal har gått inn med. Det var noen karaktrestikker jeg ikke likte i det, men det er mitt syn, sier Jens Arne Kvello.

Samtidig er han glad for at det er stort engasjement rundt dette.

Emilie Græsli (AP) mente at dette ikke var det rette tidspunktet å ta debatten på, med tanke på korona-pandemien, spesielt med tanke på lag og forreninger i bygda som sliter som følge av dette.

- Å sette dette opp mot saken om museet syns jeg ikke var helt greit. Alt lider nå, og akkurat dette er et positivt tiltak. Så den ser jeg ikke helt, sier Kvello i en kommentar om dette.

Forslaget fra Arbeiderpartiet ble lagt frem av Lars Græsli. De ønsket også at salget skulle stanses, og at et eventuelt salg skulle avvente til rapporten fra kontrollutvalget skulle behandles av kommunestyret.

Beholder museet

Da det til slutt ble klart for votering ble det det 11 mot 6 stemmer til fordel for innstillingen fra formannskapet. Dermed blir prosessen med salg av Tydal museum stoppet. Tydal kommune skal invitere Museets Venner til et møte, der målet er å finne løsninger for å gjøre museet klart for å holde det åpent sommeren 2020, som skissert i brev fra Museets venner av 1. mars 2020. Dette må selvfølgelig gjøres ut ifra de forutsetninger som de rådende forhold tillater.

Til høsten skal det framarbeides planer for videre drift av museet i nært samarbeid med Museets Venner.

Hør intervju med ordfører Jens Arne Kvello i avspilleren under