På formannskapsmøtet i Stjørdal kommune i går, ble det lagt fram forslag om at kommunestyret delegerer vedtaksmyndighet til formannskapet i en midlertidig periode. Dette gjelder saker der det ikke er direkte lovstridig å delegere myndigheten til formannskapet.

– Vi befinner oss i en krisesituasjon, sa ordfører Ivar Vigdenes og sluttet seg til kommunedirektørens innstilling ved å understreke at det å overføre møter digitalt byr på en rekke utfordringer.

– Vi vet ikke hvor godt løsningene vi bruker tåler så mange deltakere som kommunestyret består av. Det dukker også opp behov for gruppemøter og andre forhold, som gjør at det å gjennomføre møter digitalt kan være utfordrende. Han legger til at det også i flere tilfeller er nødvendig med raske møter og raske påfølgende avgjørelser.

Saken fortsetter under lydfila:

Demokratiske prinsipper

Rødts Espen Myhr Grandalsmo kom med motforslag. Et av de fire punktene utrykte ønske om at de partiene som ikke er representerte i formannskapet må få talerett - om ikke stemmerett - ved møtene. Forslaget falt mot stemmene fra AP og Rødt.

– SV og Venstre har ikke representanter i formannskapet. Dermed blir disse partiene, og også deres velgere, i praksis ekskludert fra de politiske debattene dersom dette forslaget blir vedtatt.

– For meg er det skremmende å se hvor lett vi viker fra demokratiske prinsipper når det oppstår en krise. Myhr Grandalsmo sier likevel at han fikk inntrykk av at mange partier var på gli når det gjaldt å inkludere de to andre partiene.

– Jeg håper og tror at vi har muligheten til å få en saklig debatt om dette i kommunestyret.

Viktige innspill: Guppeleder i Stjørdal SV, Anja Ristad, mener at også partiene som ikke har representanter i formannskapet har viktige bidrag å komme med når vedtak skal fattes i Stjørdal. Foto: Anne Gundersen

Viktige innspill

Anja Ristad er gruppeleder for SV i Stjørdal og dermed representerer hun et av partiene som i praksis vil bli holdt utenfor om forslaget om å overføre all vedtaksmyndighet til formannskapet får medhold i kommunestyret.

– Jeg mener at dette ikke bør skje. Vi er inne i en vanskelig tid og jeg har forståelse for at vi må ty til ekstraordinære tiltak. Men å utelukke to partier helt fra de politiske prosessene blir feil for meg. Vi har også innspill som kan være gode og nyttige i tiden som kommer, så selv om vi i dette tilfellet ikke vil ha stemmerett, så vil vi kunne være med å påvirke utfallet av saker det stemmes over, sier Anja Ristad.