Vegtrafikksentralen meldte tidligere at fylkevei 705 trolig vil åpne snart, etter å ha vært stengt pga uvær. Nå har været forverret seg, og veien vil likevel ikke åpne i dag.

Det var litt etter klokken 2 natt til søndag at Statens Vegvesen valgte å stenge fylkesvei 705 mellom Stugudal og Brekken, på grunn av uvær.

Etter en evaluering kl 9 søndag formiddag, ble det vedtatt å holde vegen stengt inntil videre.

OPPDATERING: Klokken 14.37 kom et nytt vedtak om å fortsatt holde veien stengt inntil videre.