Under stormen Gyda ble det kjent at Holtålen kommune har sagt opp abonnementet på satellittelefon. Leder i Holtålen Arbeiderparti, Ann Elisabeth Hansvold, mener at dette er en avgjørelse kommunedirektøren ikke kan ta alene, men at det må politisk behandles.

– Det handler om demokrati. Vi burde ha blitt tatt med i prosessen og opplyst om dette, mener hun.

– Vi burda ha fått forklart hvorfor, og om det finnes et alternativ dersom satellittelefonen ikke virker.

Kommunedirektør Marius Jermstad, sammen med ordfører Arve Hitterdal, har svart på kritikken på kommunens hjemmesider.

– Både pressen og de to lokalpolitikerne har rett i at kommunikasjonsmuligheter er viktig. Men de glemmer at i dag fins det en rekke kommunikasjonsmuligheter. Jeg har selv i løpet av det siste døgnet brukt telefon, messenger og snapchat for å kommunisere med ansatte uten mobildekning, heter det i innlegget.

– Søkt, sier Hansvold.

– Dette blir for tilfeldig.

Hun etterspør hvordan er det står til med beredskapsøvelser i kommunen.

– Er slike øvelser satt i system? Og dersom satellittelefon skulle være en del av beredskapen, kunne en på et langt tidligere tidspunkt tenkt på alternativer?

Hun sier hun er klar over at både politi og brannvesen har egne løsninger samband.

– Men det er ikke sikkert vi kan bruke deres nett. Det bør vi tenke på.

Etterlyser samordnet informasjon

Kommunedirektør og ordfører skriver i sitt innlegg at den største utfordringen de opplever når det kommer til beredskap, er manglende samordnet informasjon fra statsforvalteren.

– Jeg kan skjønne at det kan være frustrerende å måtte lese oppdateringer i media. Men hva gjør kommunen selv for å være frampå? Det blir for enkelt å snakke om alt som ikke fungerer og så bare slutte helt med det.

Hansvoll er usikker på hvordan Arbeiderpartiet skal ta saken videre.

– Men jeg syntes vi i Holtålen skal se på hvilke planer vi har for beredskap. Vi må ha oppdaterte risikoanalyser og en kontinuitet i dette som tilpasser seg verden vi lever i, mener hun.

– Vi skal ha ikke planer bare for å ha planer, men planene vi har på være levende planer.

Hun mener kommunens administrasjon bør være glade for at det settes fokus på dette temaet.

– Vi ønsker ikke steile fronter i dette spørsmålet. Som lokalpolitikere vil vi vise folk hva vi er opptatt av, understreker Ann Elisabeth Hansvold.

– Det er naturlig å tenke seg at dette er en sak vi i Arbeiderpartiet tar tak i under neste kommunestyre.