Det var 4. juli i år rundt 900 piloter i flyselskapet SAS ble tatt ut i streik. Etter lange og intense forhandlinger, ble partene til slutt enig natt til 19. juli om en avtale som avsluttet streiken.

Allerede i neste uke er det igjen fare for ny streik i flyselskapet. Alt avhenger av om de fire ulike pilotforeningene, hvorav to norske, godkjenner forhandlingsresultatet eller ikke.

– Vi har presentert den nye avtalen og omstendighetene rundt avtalens inngåelse så godt vi kan for våre medlemmer. Så må medlemmene selv avgjøre om de tror det er mulig å oppnå et bedre resultat ved å stemme avtalen ned og gå ut i konflikt igjen, sa leder for pilotforeningen i SAS, Roger Klokset, til NRK i juli.

Vil ikke spå utfallet

Det er opp til de 900 medlemmene i de ulike fagforeningene å godkjenne innholdet i avtalen som avsluttet streiken. Forhandlingsresultatet er ute til uravstemning, med frist natt til 5. august. Resultatet blir gjort kjent 6. august.

Dersom fagforeningene sier ja til avtalen, vil det ikke bli nye aksjoner fra pilotene.

Ender det med et nei til avtalen, vil de fire ulike pilotforeningene og SAS Pilot Group (SPG) avstemme en eventuell ny storstreik mandag. Bakgrunnen for dette er de ulike reglene som gjelder i de forskjellige landene.

Velger pilotene i Norge å si nei til avtalen, vil det være en teoretisk risiko for ny streik i selskapet.

En eventuell ny streik vil gjelde fra torsdag 11. august, bekrefter den norske pilotforeningen overfor DinSide. Streiken vil altså først inntreffe fem dager etter at stemmene har blitt talt opp.

Ingen i pilotforeningene har ønsket å spekulere i hva de tror utfallet av avstemnningen vil bli, skriver DinSide. Klokset har overfor NRK heller ikke ønsket å spå utfallet av denne avstemningen.

Stor gjeld før streiken

Streiken blant pilotene ble anslålått av flyselskapet å koste inntil 130 millioner svenske kroner per dag.

I en pressemelding onsdag kommer det fram at selskapet har en samlet gjeld på over 58,6 milliarder svenske kroner. Selskapets likviditet er på nærmere 7,8 milliarder.

Tallene er for per 30. juni 2022, altså før pilotstreiken. I perioden 1. november 2021 til 30. juni 2022 hadde selskapet inntekter på litt over 19 milliarder svenske kroner, kommer det frem i pressemeldingen.

Informasjonen om selskapets økonomi publiseres i forbindelse med SAS' begjæring om konkursbeskyttelse i USA. Disse blir også sendt til konkursretten i USA.