Statsforvalteren oppfordrer alle kommuner til å ha satellittelefon, slik at innbyggere kan få hjelp dersom alt av telenett er nede i en ekstremsituasjon.

Holtålen har imidlertid sagt opp sitt abonnement.

– Det koster kr 10 000 i året, og vi har aldri hatt brukt for det, sier kommunedirektør Marius Jermstad.

– Det at vi er en liten kommune gjør at vi kan fokusere bedre på hvert enkelt nødstilfelle så vi har klart oss bra til nå, sier ordfører Arve Hitterdal.

– Under forrige beredskapsøvelse oppdaget vi at satellittelefonene ikke virket. Vi ble anbefalt å finne en annen løsning, sier beredskapskontakt Ågot Johanna Moe.

Beklagelig

Statsforvalterens beredskapssjef, Dag Otto Skar, er ikke imponert. Holtålen står nemlig oppført på det som skal være en oppdatert liste over kommuner som har satellittelefonnummer.

– Dette er beklagelig og betyr at vi ikke får tak i dem dersom vi skulle ha bruk for det.

Statsforvalteren skal gå gjennom lista over oppføringer på lista for å sikre at det ikke finnes flere tilfeller som Holtålen.

– Det blir vi helt nødt til. Det er svært viktig at denne lista er oppdatert. Det kan være avgjørende i en nødsituasjon.

Kan ikke pålegge kommunene å ha satellittelefon

Det er kommunene selv som bestemmer om de skal bruke penger på satellittelefon.

– Men vi oppfordrer sterkt til det. Det å være koblet til nødnettet kan fungere, men en skal vite at dette er basert på gammeldags 2G-teknologi. Det er mer robust en det vanlige telenettet, men fremdeles sårbart. Derfor anbefaler vi både nødnett og satellittelefon.

Skar sier at ideelt sett burde det å ha satellittelefon være gratis for kommunene, men slik er det ikke.

– Jeg oppfatter det ikke som veldig dyrt heller. Vi har to abonnement hos Statsforvalteren, og den kostnaden tar vi gladelig med tanke på situasjoner som den vi er inne i nå.

Opprett kontaktpunkt

Statsforvalteren oppfordrer også kommunene til å ha et kontaktpunkt.

– Det kan være for eksempel på rådhuset, hos politiet eller brannstasjonen. Et sted folk kan komme til dersom de trenger kontakt med nødetatene om alt uhell skulle være ute. Det er det eneste alternativet dersom telenettet er nede.

Hør intervjuet med Dag Otto Skar i avspilleren under: