Sakslist

26/22 Fv. 30 Støren – Røros

27/22 Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023

28/22 Tilstandsrapport for grunnskolen 2022

29/22 Delegeringsreglement for Holtålen kommune

30/22 Ansettelse av ny kommunedirektør

31/22 Kjøp av Bedehustomta

32/22 Ny organisering og finansieringsmodell for vannområdene Nea-Nidelva og Gaula 2022

33/22 Kontrollutvalg Fjell IKS og fusjon med Konsek Trøndelag IKS 34/22 Søknad om bygdevekstavtale

35/22 Halvårsrapport 2022

36/22 Kommunens bruk av IMA ved Røros sykehus