Store tunge gjenstander som containere, tømmer, rundballer og annet skal ikke plasseres for nært vegen. Årsaken er at disse er farlige å kjøre på, skriver Statens vegvesen i ei pressemelding.

- Fra vegkanten og ut til sidene har vi en sikkerhetsavstand som er lenger jo høyere fartsgrensen og trafikkvolumet er på den aktuelle vegstrekningen. Dersom det er generell fartsgrense utenfor tettbygd strøk er sikkerhetsavstanden minimum sju meter fra hvitstripa, sier overingeniør Ole Kringen i Statens vegvesen til Nea Radio.

- Statens vegvesen registrerer at det dessverre er mange grunneiere som ikke tenker over dette, og som nå har plassert både korncontainere og annet påkjøringsfarlig utstyr alt for nært vegen, sier Kringen.

- Vi bruker store ressurser for å fjerne trær, skifte ut lysmaster, sprenge bort bergknauser og store steiner, og fjerne annet som kan utgjøre en fare for trafikanter som eventuelt kjører utfor vegen. Dette arbeidet er på langt nær fullført, slik at det fremdeles er mye påkjøringsuvennlig sideterreng å fjerne langs vegene våre. Men vi ber nå om hjelp fra aktuelle grunneiere til å tenke over sikkerhetsavstanden og flytte gjenstander som ligger for nært vegen, sier overingeniør Ole Kringen i Statens vegvesen til Nea Radio.