Kjetil Buseth har stilt inn siktet, og håper den gamle trønderske nasjonalidretten kan få en ny vår i regionen. (Foto: Marit Manfredsdotter)

Noen av landets beste skotthyllkastere ventes til Glåmos stadion førstkommende lørdag.

Den lokale skotthyllklubben ble stiftet for to år siden, men er ikke redd for store arrangementer.

Kjetil Buseth er mannen som tok sporten til Glåmos, og nå håper han at skotthyll skal vokse som idrett slik at flere lag etter hvert kan stille i en fjellserie i regionen:

I innslaget hørte du Kjetil Buseth og Steinar Sandnes fra Glåmos Skotthyllklubb.