Lufthavnsjef på Røros, Gudbrand Rognes, utfordrer nå reiselivsledere i regionen, leder og sekretær i regionrådet og strategisk næringsenhet.

Rognes mener at store markeder i Nord-Europa burde bli bedre presentert for regionen fordi etterspørselen finnes der.

- En snøsikker region med en sentralt beliggende lufthavn som sikrer rask transfer, kan gi regionen økt verdiskapning. Se bare på Nord-Finland. Det går fly på fly rett over våre hoder daglig til denne destinasjonen. Dette kunne vært gjester som like godt kunnet stoppe her:

Styreleder i Destinasjon Røros, Hilde Charlotte Solheim er enig med Gudbrand Rognes om at arbeidet med å få internasjonale gjester til regionen ikke lykkes godt nok, men det skyldes først og fremst utfordringer som Norge står overfor og at Destinasjon Røros har hatt fullt opp med andre oppgaver i det siste: