Fylkesvei 30 er stengt ved Reitstøa.

Årsaken er at det har flommet snø av vann ut i veibanen.

Det er usikkert hvor lenge veien blir stengt.

Redusert framkommelighet

Klokken 16:07 kom en ny rapport fra vegvesenet:

Fv 30 Skogmo, pa strekningen Havsjøen (Hedmark grense) - Støren Sør-Trøndelag - Redusert framkommelighet

Innsnevring pa grunn av opprydningsarbeid.

Gjelder fra: 16.03.2016 kl. 16:07