Rørosmeieriet har problemer med å skaffe unik tettekultur og får ikke produsert Økologisk Tjukkmjølk fra Røros før tidligst i slutten av november.

Nå er Rørosmeieriet  interessert i å komme i kontakt med personer som har egen tettekultur og personer som fortsatt har tjukkmjølk med holdbarhetsdato september 2016 eller tidligere.

- Vi har de siste ukene hatt utfordringer med å produsere Økologisk Tjukkmjølk fra Røros. Det som virket som et tilfeldig produksjonsavvik har dessverre vist seg å være mer omfattende. Det jobbes kontinuerlig for å løse problemet. Mest sannsynlig ligger problemet i at selve morkulturen har blitt svekket, forteller meieribestyrer Trond V. Lund.

Søker personer med egen tettekultur

Bakteriekulturer er internasjonale handelsvarer, men Rørosmeieriets tettekultur er helt unik og kan ikke erstattes av en annen bakteriekultur, skriver Rørosmeieriet i en pressemelding.

-Rørosmeieriets tettekultur antas å være en flere hundre år gammel gårdskultur. Den kom til meieriet gjennom en regional tjukkmjølkskonkurranse midt på 1990-tallet, og har siden blitt stelt og pleid her, sier Lund.

Tradisjonelt hadde hver gård sin egen kultur som de holdt liv i gjennom generasjonene. Hvis en gård mistet sin kultur, så gikk de til nabogården og lånte kultur så de kunne «sette på» ny tjukkmjølk igjen.

Lokker med julegave

Lund sier at de igjen er interesserte i å komme i kontakt med personer som har egen tettekultur.

-Andres levende tettekulturer kan gi oss viktig sammenligningsgrunnlag til tester og analyser av vår morkultur, sier Lund.

Rørosmeieriet ønsker også å komme i kontakt med personer som fortsatt har tjukkmjølk med holdbarhetsdato september 2016 - eller tidligere - da disse kan brukes i videre arbeid.

- Det vil vanke en julegave fra Rørosmeieriet til de som kan hjelpe oss med dette, sier meieribestyreren, som oppfordrer folk som kan hjelpe om å kontakte Rørosmeieriet.

Nasjonal Matskatt

Økologisk Tjukkmjølk fra Røros er en av våre nasjonale matskatter. Den er tildelt et offentlig merke, en beskyttet betegnelse, som garanterer at produktet er laget etter lokal tradisjon og har særpreg fra Røros-traktene.

- I dette ligger det ikke bare heder og ære, men også en plikt og et ansvar til å ta vare på den kulturarven som tjukkmjølka er, sier Lund. Han peker på at produksjonsproblemene viser hvor reelt dette ansvaret er, og at dette viser hvor unik tjukkmjølka er. - Vi bruker selvfølgelig moderne teknologi, men samtidig så søker vi også i den håndbårne kunnskapen som ligger i den tradisjonsrike gårdsproduksjonen for å finne en løsning så raskt som mulig, forteller meieribestyreren.

Savner tjukkmjølka

Meieribestyreren er bekymret over at meieriet ikke får levert varer til kundene, men ser ikke mørkt på situasjonen.

-Jeg vil understreke at dette ikke er noen krise. Det er et ord jeg forbinder med langt mer alvorlige saker, understreker Lund.

- Samtidig har vi behov for hjelp, og for å informere våre kunder som savner tjukkmjølka om at vi har problemer med produksjonen og at det vil ta tid å få løst dette, sier han.

- Tettekultur er vanligvis en robust kultur. Vi har stelt og pleid vår kultur her på meieriet i over 20 år, så vi skal klare å løse også dette, men dette er møysommelig arbeid som tar tid, sier han.

Tettekulturen brukes ikke bare i tjukkmjølka, men også i produksjonen av Røros Yoghurt Naturell, Syrnet Mjølk Kjernemjølk og Skogsblåbær.

Kulturen har så langt vært sterk nok til at vi har klart å produsere Syrnet Mjølk Kjernemjølk og Røros Yoghurt Naturell, men vi vet ikke hvor lenge vi vil være i stand til å produsere disse heller, forteller han.

Fakta om Rørosmeieriet

- Rørosmeieriet as ble stiftet 5. januar 2001 for å videreføre drift i anlegget til tidligere TINE Midt-Norge på Røros.

- Selskapet er eid av Økomat Røros BA, Stratell AS, Sandkjernan Utbygging, tidligere og nåværende ansatte og styremedlemmer, Tine og Investron AS.

- Rørosmeieriet tilbyr økologisk mat av høy kvalitet gjennom industrialisert håndverksproduksjon, med utspring i rike mattradisjoner og gode råvarer fra Røros-traktene.

- Produktene har bred nasjonal distribusjon gjennom bla. ASKO, Norgesgruppen, Coop, Rørosmat og Eugen Johansen.