Loftet er klart til innflytting.

Inne i den nyoppussede Trevarefabrikken midt i Røros sentrum åpner nå Loftet Coworking Space. På Loftet kan gründere, freelancere, og alle andre som trenger en kontorplass i en periode leie seg inn.

Loftet Coworking Space tilbyr medlemskap for kortere eller lengre tid, i tillegg til at du kan stikke innom på dags- og ukesbasis.

Lavterskel kontortilbud

Loftet er et arbeidsfellesskap som skal stimulere til nettverksbygging og synergier. Målgruppen til er gründere, freelancere, hjemmekontorister, hyttefolk, studenter, bedrifter på studietur/utveksling, med fler.

Loftet er et lavterskel tilbud til folk som ønsker kontorplass i en kreativt og innovativt miljø. Fra kr 125,- dagen kan gründere, freelancere og andre få tilgang til moderne kontorfasiliteter, nettverk og et sosialt miljø. Det er et godt tilbud, sier Helene Ilvang som er trainee i Rørosregionen Næringshage og prosjektleder for Loftet.

Loftet har tre medlemspakker og to "Stikk innom"-pakker. Stikk innom-pakkene passer bra til de som trenger kontorplass nå og da.

Stikk innom er et fint tilbud til for eksempel bedrifter på studietur på Røros, eller studenter som skriver på oppgaver. Jeg ønsker at Loftet skal være et naturlig valg for freelancere som trenger arbeidsdager på Røros. Vi holder til midt i Røros sentrum med kort avstand fra alle hoteller, stråler Helene. - Dessuten er jo Loftet en del av den veldig fine og helt nyoppussede Trevarefabrikken, med flere andre leietakere i samme hus.

Samarbeid og åpenhet

Coworking space er en global og økende trend som oppstår som respons på endrede strukturer i dagens arbeidsliv. Dette gir et økt behov for gründere og freelancere som igjen gir økt behov for fleksible kontorlokaler.

Det er en annen struktur i arbeidslivet i dag enn for bare få år siden. Arbeidstakere er mye mer fleksible, og arbeidsplassen er en bærbar PC hvor trådløst internett i grunnen alt man trenger. Vi ser at det stadig dukker opp ulike varianter av Start-Up-Lab og åpne kontorlandskap hvor flere kan arbeide sammen i de store byene, utdyper Sigrid M. Jansen, daglig leder i Rørosregionen Næringshage as. - Nå møter vi denne trenden ved å etablere Loftet i Trevarefabrikken midt i verdensarvstedet Røros.

Plass til flere

De første leietakerne er allerede på plass, men det er rom for fler! forteller Helene Ilvang.

Dersom du synes Loftet høres ut som en plass du ønsker å ha kontorplass kan du ta kontakt med Helene Ilvang i Rørosregionen Næringshage.