Foto: Ane Thyvold Ranøien

Vedlikeholdet på gravplassene i Haltdalen, Hessdalen og Ålen vil i sommer dessverre ikke inneha samme kvalitet som tidligere år.

- Fellesrådet som har ansvaret for vedlikeholdet har en presset økonomi, hvorpå de dessverre ikke klarer å opprettholde vedlikeholdet til den standarden som en har kunnet forvente på gravplassene våre. Kirketjenerne vil gjøre sitt ytterste for å betjene plenklipp og øvrig vedlikehold så godt det lar seg gjøre, men har ikke kapasitet til å opprettholde tidligere års standard., sier kirkeverge Ane Thyvold Ranøien.

– Fellesrådet og dets ansatte har vært stolte av våre velholdte gravplasser og opplever denne utviklingen som trist, spesielt da vi vet at dette vil påvirke pårørende og øvrige besøkende på en uønsket måte. Det å redusere vedlikeholdet er en vanskelig avgjørelse og vi har medfølelse med de som opplever dette som ugreit, sier Ranøien videre.