Vinteren er allerede en tid der det er økt fare for å treffe på vilt langs veiene fordi viltet trekker mer.

Med kulden og snømengdene som nå har kommet kan viltfaren øke ytterligere. Det gjelder å passe på, sier Jan Harry Svendsen i NAF.

Følg med på skiltene

NAF anbefaler bilister til å redusere farten, følge med på skiltene og å skru ned lysintensiteten på de mange skjermene som moderne biler er utstyrt med.

- Beveg blikket og følg med på veiens sideterreng. Senker du farten med bare med ti kilometer i timen halverer du faren for en ulykke. Det er også viktig at du følger med på skiltene langs veien. Fareskilt som varsler om vilt er satt opp av en grunn, sier Svendsen.

Dette gjør du om uhellet er ute

Om du skulle være så uheldig å kjøre på et dyr er det viktig å markere stedet og varsle politiet på 02800.

- Ikke følg etter et påkjørt dyr. Dyret er med stor sannsynlighet skadet og kan gå til angrep. I tillegg gjør du jobben vanskelig for hunder som senere skal finne sporet etter dyret derom du har vært der før de kommer. Det beste du kan gjøre er å merke stedet der dyret gikk inn i skogen og ringe etter hjelp, sier Svendsen.

- Stopp på et trygt sted

NAF ber også bilistene om å være varsomme med hvor de stopper etter en påkjørsel.

- Stopp slik at du ikke er til hinder for annen trafikk, og ta på deg refleksvest. Om bilen ikke er kjørbar er det viktig at du markerer ulykkesstedet ved å sette ut en varseltrekant og at du kommer deg bort fra bilen, advarer NAF-rådgiveren.

Størst bekymring i distriktene

Hele 72 prosent av folk i distriktene er bekymret for å møte vilt på veien, viser tall fra NAFs Trafikantbarometer 2023. Mer enn 9000 hjortevilt ble påkjørt forrige vintersesong. Desidert flest påkjørsler var det av rådyr med 7273 dyr, fulgt av elg med 1162 dyr.

Hør intervju med Jan Harry Svendsen her: