Flere dyretragedier er avdekket på trønderske gårdsbruk den siste tida, blant annet i Innherred i begynnelsen av januar, der over 200 griser døde på grunn av mangel på tilsyn.

Nylig fant mattilsynet flere døde sauer og fugler på en gård i Værnesregionen.

Leder i Trøndelag Bondelag, Petter Harald Kimo, sier at det er mange ulike årsaker som ligger til grunn for disse hendelsene. Nå setter bondelaget denne problematikken enda høyere på dagsorden.

– Dyrevelferd er utrolig viktig for oss og vi bruker mye tid på dette, sier han i et intervju på Nea Radio onsdag. Han mener det er ulike årsaker til at det likevel glipper.

– Det er ofte psykisk helse involvert. Er det snakk om dårlig dyrehold over tid er det ofte snakk om mangel på kunnskap. Det er nesten like mange ulike årsaker som det er tilfeller, sier Kimo og understreker at ett tilfelle er ett for mye. Bondelagslederen er usikker på om deler av næringen eller forvaltningen har sviktet på enkelte områder når det kommer til disse dyretragediene.

– Jeg kan ikke sette fingeren på noe konkret, men jeg håper at etterforskning eventuelt vil avdekke dette slik at vi kan forbedre rutinene over hele fjøla. Hør hele intervjuet med Petter Harald Kimo her: