Samferdselsdepartementet har tildelt Widerøe’s Flyveselskap AS kontrakten for drift av flyruten Røros–Oslo for perioden 1. november 2022 til 31. mars 2024.

– Vi er glade for å få på plass en ny og mer permanent avtale for Røros. Det vil gi et mer forutsigbart flyrutetilbud for de reisende og for næringslivet på Røros, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Widerøe har siden januar driftet ruten, etter at selskapet som fløy ruten, Air Leap, ble sagt opp. Dette ettersom de i vinter fløy med halvtomme fly, da flyene ikke var riktig utstyrt for bruk på flyplasser med vinterføre.

To tilbydere

Det var i slutten av april i år Samferdselsdepartementet lyste ut en ny konkurranse om regionale ruteflyginger på flyruten Røros–Oslo. Flyselskap i alle EU/EØS-land hadde mulighet til å levere tilbud på drift av flyruten. Det ble som følge av lokale utfordringer med morgentåke deler av året, åpnet for at tilbyderne kunne inngi tilbud både med og uten nattparkering på Røros lufthavn.

I alt to selskaper, Widerøe og DAT AS/DAT LT leverte tilbud i konkurransen. Etter forhandlinger valgte samferdselsdepartementet å innstille Widerøe som operatør av ruten for perioden 1. november 2022 til 31. mars 2024. Widerøes opprinnelige kontrakt på ruten, etter at de tok over den i januar, løp ut i oktober i år.