Det er viktig å følge med at elgen har nok beite og godt nok beite. Det sier Gunnar Olav Hårstad som jobber med naturforvaltning og som har blitt innleid til å dokumentere elgbeite for Selbu kommune.

I dokumentet Elgbeitetakst for Selbu kommune 2022 har han blant annet skrevet at “Norge har en av verdens tetteste elgstammer. Selbu med sine store skogarealer og fjellnære områder på næringsrike geologi og med velegnet klima, har grunnlaget for å være av våre viktige elgdistrikter.”

Ut fra elgens områdebruk og trekkmønstre, er det naturlig å se områdene rundt Selbusjøen som en stor og naturlig enhet i elgforvaltningen.

Avgjørende er en god kontakt og helst samarbeid over større elgregioner for å få oversikt over beitetilstanden og for å ta godt tak i styringen med en helhetlig og seriøs forvaltning av elgstammen.

Hør hele intervjuet med Gunnar Olav Hårstad her: