Det ble en god debatt under kommunestyremøtet i Storstuggu på Røros torsdag kveld. Mange av politikerne var opp på talerstolen for å mene noe om forslaget som omhandlet samehets.

Eget forslag fra Høyre

Det var ordfører Isak Veierud Busch og varaordfører Christian Elgaaen som kom med et forslag til vedtak, som startet med en bekymring for det de mener er et økende samfunnsproblem i kommunen.

Les også: Vil stoppe samehetsen

- Kommunestyret i Røros kommune ser med bekymring på det vi mener er et økende og alvorlig samfunnsproblem med hets, diskriminering og hverdagsrasisme mot samiske innbyggere i kommunen vår, starter forslaget fra den politiske kommuneledelsen.

Dette er forslaget ordfører Isak Veierud Busch og varaordfører Christian Elgåen fremmet på kommunestyremøtet torsdag. Forslaget ble vedtatt av kommunestyret. Foto: Skjermdump fra kommunestyredokumentene

Høyre fremmet et forslag som favnet alle minoriteter i kommunen, og mente det ikke var nødvendig å framheve samene spesielt. Etter en ny runde på talerstolen, ønsket Høyre å bake forslaget inn i det opprinnelige forslaget fra Elgaaen og Busch, og presiserte at de ikke ønsket at det skulle bli to konkurrerende forslag til vedtak.

Dette er forslaget som Høyre fremmet under møtet. Foto: Skjermdump fra kommunestyredokumentene

Det var til slutt forslaget til Elgaaen og Busch, sammenslått med Høyre sitt forslag, som ble vedtatt av et enstemming kommunestyret.

Se hele debatten her: