Styreleder i Hessjøgruva AS Gudbrand Rognes har tro på framtidig gruvedrift i regionen. Trua har ikke blitt mindre etter de siste dagers hendelser med interessenter og avtaler.

- En nyetablering her i regionen er svært viktig, og vi håper at dette muligens kan være starten på et nytt industrielt gruve- og mineralselskap med basis i Rørosregionen, sier han: