1. juni trer den nye politireformen i kraft og fra da av erstattes lensmannskontoret, blant annet på Røros og Oppdal, av en politistasjon.

Lensmann på Røros, Ulf Vintervold, bekrefter dette overfor Nea Radio og sier at han nok er den siste lensmannen på Røros.

Han sier at den nye politistasjonen vil ligge under det som får navnet Trondheim Syd på Heimdal - som ennå bare er på planleggingsstadiet.

Ingen ansatte ved kontoret på Røros mister jobben, men de sivilt ansatte vil bli omplassert til Heimdal, når denne stasjonen er på plass.

Vintervold, som har nådd pensjonsalder og kan slutte når han måtte ønske, sier han vil fortsette som lensmann inntil videre.

Den nye politistasjonen på Røros vil framover ha åtte operative polititjenestemenn, og en av dem skal ha status som avsnittsleder.

Politistasjonen mister en del funksjoner som dagens lensmannskontor har, blant annet utstedelse av pass og bistand ved arveoppgjør og skifte.

– Dette er oppgaver man må dra til Heimdal for å få utført i framtida, sier Vintervold. Han bekrefter også overfor Nea Radio at de ansatte har vært godt kjent med situasjonen og at dette ikke er en overraskende melding som ble gitt i dag.