E14 mellom Stjørdal og Meråker er en av veistrekningene som er stengt som følge av flom og jordras.

Noen vogntog flytter sperringene for å komme seg fram likevel, melder NRK. Vegsjef Jørgen Slettevold Tellefsen ber folk nå respektere vegene som er stengt.

På en pressekonferanse torsdag, utrykte både politiet og administrasjonen bekymring for det man nå står over for.

– Vi venter at toppen på flommen i Størdalselva nås klokka 20.30 i kveld. Da vil situasjonen i fjorden skyve vann opp i Stjørdalselva, noe som gjør faren enda større, sier Vigdenes som ber folk ha lav terskel for å be om hjelp til evakuering.

– Det er politiet som står for selve evakueringen. Jeg ber folk ringe 02800 for å få kontakt. Dersom det står om liv og helse bes publikum ringe 113.