​Omleggingen til det nye pasientjournalsystemet til Helseplattformen startet torsdag 5. mai etter en felles plan utarbeidet av Helseplattformen, Trondheim kommune, Norsk Helsenett og Hemit.

Time for time

- Fredag klokken 18.00 ble det bekreftet fra alle aktører at alle forberedende aktiviteter var ferdigstilt slik at integrasjon og migrering kunne fortsette med sitt arbeid i tråd med planen, skriver Helseplattformen i pressemeldingen.

Administrerende direktør, Torbjørg Vanvik, i Helseplattformen var på plass med sine ledere i natt og fulgte prosessen tett.​ Foto: Helseplattformen

- Trondheim kommune bekreftet klokken 22.30 at Legevakta var klar til å ta ned e-meldinger for å begynne overgangen til Helseplattformen, skriver de videre.

- Til slutt ble det gjennomført en siste innsjekk fra klokken 02.30 til 03.00 hvor det ble bekreftet at alle aktiviteter var ferdigstilt og at alt fungerte. Om lag 40 integrasjoner er satt i drift.

Stor spenning

Flere av de involverte i kommunen og Helseplattformen til stede da Helseplattformen rullet ut i Trondheim natt til lørdag, og Trondheim kommune er den første i landet til å ta i bruk denne løsningen; Én pasient - én journal.

Helse og velferdsdirektør Wenche P.Dehli og prosjektleder Tor Erling Evjen i Trondheim kommune da Helseplattformen var på lufta klokka 03.00. Foto: Helseplattformen AS

Det var knyttet stor spenning til overgangen i fortkant av overgangen, men alt skal ha gått etter planen og løsningen ser ut til å fungere som den skal.

Les også:Håper vi er så godt forberedt som vi tror

- Helseplattformen går nå inn i en periode med styrket beredskap for å støtte helsepersonellet i deres bruk av systemet sammen med kommunens IT brukerhjelp og helsesupport, står det i pressemeldingen.

Ett felles system

Helsetjenesten i Trondheim er knyttet til den nasjonale tjenesten Kjernejournal og den nasjonale reseptformidleren slik at alle som forskriver medikamenter kan bruke e-resept.

Alle kommunens tjenesteområder innen helse og velferd, som legevakt, helsehus, helse- og velferdstjeneste, skolehelsetjeneste, fengselsomsorg er nå på ett felles system. ​ Systemet vil være felles med St. Olavs hospital og alle andre sykehus i regionen og kommunene som har bestemt at de ønsker å signere avtalen med Helseplattformen.