Mange har sett seg lei på asfaltstandarden i Selbu-området. Man opplever daglig syklister som må sykle midt i høyre veibane for å ikke ødelegge sykkeldekkene, og over deler av Selbuskogen kjører trailere midt på vegen på grunn av vegstandarden.

Nå blir deler av dette utbedret når man begynner å legge ny asfalt på strekningen mellom avkjøringen ned til Flønes og inn mot Mebonden.