Det gamle kommunehuset i Holtålen fraflyttet før jul til fordel det nye rådhuset på Helsetunet. Blåhuset, som bygget blir kalt i dagligtale, står nå tomt, og det er ingen planer for alternativ bruk. Derfor mener kommunedirektøren det bør rives.

Det anslås at rivekostnadene vil komme seg på 700.000 kroner.

Kommunedirektør Marius Jermstad vil rive Blåhuset. Foto: Per Magne Moan.

Saken skal opp i formannskapet neste uke og i sin innstilling skriver kommunedirektøren at huset er av en sånn teknisk standard at hverken bruk som det er, eller oppussing/istandsetting fremstår som alternativer. Det er i utgangspunktet ingen planer for bruk av tomta. Uten slike planer blir rivekostnaden en driftsutgift.

Imidlertid mener en at tomta i fremtiden kan være parkeringsplass for Hos skole og Hovet, og at en vurdere å tilbakeføre opparbeidet parkeringsplass til landbruksformål, og tilbakeføre tomta til tidligere eier, dersom han er interessert i det.

– Med en slik tilnærming, vil prosjektet bli et investeringsprosjekt «Ny parkeringsplass Hov skole/Hovet» og kunne finansieres i kapitalregnskapet, heter det i innstillingen.