Hilde MG Danielsen er valgt til 1. vara til SVs Sentralstyre. Dette medfører at hun har rett til å møte i alle Sentralstyrets møter.

Danielsen ble valgt på SVs Landsmøte, som går over tre dager 23-25.2021.

Hilde MG Danielsen er kommunestyrerepresentant for SV på Røros, og 2.kandidat på stortingslista til Trøndelag SV.

Hun er også leder for SVs Samepolitiske Forum i Trøndelag og medlem av SVs Samepolitiske Råd på landsplan,

- Det er med stor ydmykhet og stolthet jeg går inn i Sentralstyret som første vara. Dette er en viktig rolle i SVs sentrale politiske arbeid, sier Danielsen i en kommentar.

Her ser du video av Hildes innlegg på SVs landsstyremøte.