Akuttbilen og legeroboten ble presentert for kommuneledelsen, helsepersonell og pressen i høst. Fra og med 4. september ble akuttbilen fast stasjonert på Røros. Akuttbilen har vært bemannet alle hverdager mellom kl. 10.00 - 22.00 og tilgjengelig for den interkommunale legevakta 24 timer i døgnet. Bare i november har det vært opptil 60 oppdrag for helsevaktbilen. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom St. Olavs hospital, helsedirektoratet og Røros kommune.

Røros først ut

Røros er den eneste kommunen i hele landet som har startet med dette prosjektet, Bernt Kristiansen seksjonsleder for prosjektet, sier at det lå veldig godt til rette og at det passet med området, det er mye av grunnen til at Røros ble plassen for prosjektet. Hittil har det bare vært gode tilbakemeldinger. Det handler om å kommunisere med brukerene og de ansatte har vært flinke til å omstille seg og det e prøve nye ting har ikke vært noe problem i denne prosessen.