Det skriver rådmannen i Malvik i ei pressemelding.

- Å stenge barnehager og skoler er for øyeblikket vurdert som et virkemiddel som gir uforholdsmessig store ulemper for samfunnet, da dette medfører problemer med å bemanne samfunnskritiske virksomheter. Kriseledelsen har derfor konkludert med at tiltaket for øyeblikket ikke står i samsvar med den aktuelle smittesituasjonen, skriver Carl-Jakob Midttun i ei pressemelding.

Det er innført smitteverntiltak i kommunale bygg, rutiner for forsterket renhold og utsettelse av all unødvendig aktivitet som tiltak for å bekjempe spredningen av koronaviruset.

Malvik kommune jobber kontinuerlig med å legge planer for langvarig håndtering av situasjonen.

Det er de siste dagene foretatt 16 prøver av personer som har vært på reise i risikoområder eller som av andre grunner har blitt testet for viruset. Samtlige prøver har vært negative. Det er onsdag avtalt testing av ytterligere ti personer.

Per i dag er det påvist koronavirus for to innbyggere i Malvik kommune. Kriseledelsen i Malvik følger situasjonen fortløpende, og følger til enhver tid gjeldende råd fra Folkehelseinstituttet.

Malvik kommune publiserer informasjon fortløpende på nettsiden:https://www.malvik.kommune.no/koronavirus