Ledighetsutviklingen har gått svakt nedover, med -3 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Dette tilsvarer 128 personer. Imidlertid er det kun færre ledige kvinner, mens blant menn er det en økning på 1 prosent, eller 37 personer.

– Ledigheten er stabilt lav, men vi ser endringer i enkelte bransjer. Spesielt innenfor bygg og anlegg har det vært en økning i ledigheten de siste månedene, grunnet utflating i boligbygging og større offentlige byggeprosjekter. Samtidig er det vanlig at aktiviteten i bransjen er lavere på denne tiden av året, men at den øker utover våren, sier Bente Wigum, direktør i NAV Trøndelag.

Ledigheten innenfor bygg og anlegg har økt med 120 personer, eller 19 prosent. Med totalt 746 helt ledige er dette den bransjen i fylket med størst antall ledige. 724 av de ledige, er menn. Innenfor lederyrket, som også er mannsdominert, har ledigheten økt med 54 personer (70 prosent) hvorav 45 er menn.

I andre store bransjer som helse og omsorg, butikk og salgsarbeid, kontorarbeid og reiseliv og transport, har ledigheten gått ned. Innenfor industrien er nivået relativt stabilt, med -3 prosent.

Stjørdal størst nedgang i ledigheten blant byene

Blant bykommunene er ledigheten lavest i Stjørdal, med 1,5 prosent, Namsos med 1,7 prosent, Trondheim med 2,0 prosent, Levanger med 2,3 prosent, Steinkjer med 2,5 prosent og Verdal med 2,7 prosent. Av disse har også Stjørdal har størst nedgang i ledigheten, med -23 prosent. Trondheim har 5 prosent færre ledige, mens i de øvrige bykommunene er nivået stabilt.

Meråker er den kommunen høyest andel ledige, med 3 prosent. Dette utgjør imidlertid 34 personer. Ellers har 20 av kommunene i Trøndelag under 2 prosent ledighet.

Over 600 sommerjobber

I februar ble det lyst ut 3 439 stillinger, som er 5,6 prosent færre enn for samme måned i fjor. 29 prosent av de utlyste stillingene var innenfor helse, pleie og omsorg. Mange av de utlyste stillingene er ferievikariat bl.a. i kommunene.

– Akkurat nå er det over 600 utlyste sommerjobber i fylket på arbeidsplassen.no. Det er behov for blant annet kokker og serveringshjelp, museumsverter, helsepersonell, journalister og personell innenfor industri og anlegg. Jeg vil oppfordre spesielt ungdommer til å søke seg sommerjobb. Å ha en sommerjobb er gull verdt ikke bare for lommeboka, men kanskje vel så mye fordi det gir nyttig arbeidserfaring og kunnskap om arbeidslivet en kan ha med seg videre, sier Wigum.