Mange har reagert på vinterstandarden på fylkesvei 30 de senere årene.

Så langt denne vinteren, så har Nesvoldbakken vært stengt sju ganger på grunn av utenlandske trailere som har stått fast i timesvis, og sju biler har havnet i grøfta på grunn av dype spor i veibanen - bare på strekningen fra Ålen sentrum og opp Hollbakken.

MØTE: Trafikksikkerhetsutvalget i Holtålen vil sette inn strakstiltak for å bedre vinterstandarden på fylkesvei 30 Foto: Per Magne Moan

Tilfeldigheter

Standarden på fylkesvei 30 gjennom kommunen var en av sakene trafikksikkerhetsutvalget i Holtålen behandlet på et møte tirsdag.

Leder i trafikksikkerhetsutvalget, Bård Skogås, mener det er bare tilfeldigheter at det har gått bra.

Han mener det må settes inn strakstiltak som salting og kontinuerlig strøing av Nesvoldbakken, og ikke minst skilting slik at lastebilsjåfører vet hvilken utfordring som møter dem nord på Rugldalen.

Ikke skyld på utlendingene

Han mener det blir for lettvint å skylde på utenlandske sjåfører som har dårlig erfaring med norsk vinterføre.

– De får jo ingen info om hva som møter dem i denne bakken. Plutselig står det midt oppe i det, sier han og mener god skilting må på plass.

Skogås jobber selv i transportbransjen og sier at han ikke opplever like dårlig vegstandard andre steder i landet.

Dårligere vei fra fylkesgrensa

Han sier veistandarden blir merkbart dårligere når man passerer fylkesgrensa når man kommer sørfra til Røros. Da er veien som regel dårlig vedlikeholt til man kommer til Singsås.

Fra 1. januar 2020 overtok Trøndelag fylkeskommune alt ansvar og oppgaver for fylkesvegene, og trafikksikkerhetsutvalget i Holtålen vil nå bli flinkere til å synliggjøre situasjonen overfor fylkeskommunen.

Hør intervju med Bård Skogås her: