Det er gjennomført smittesporing og avklart at vedkommende ikke har hatt kontakt med

verken barn eller andre ansatte etter at vedkommende sist var på jobb for en drøy uke siden.

- Konklusjonen av smittesporingen er at vedkommende ikke er smittet i barnehagen, men av

nærkontakt i privat sammenheng. Det er også vurdert at ingen barn eller voksne i barnehagen

er eksponert av smitte, opplyser kommuneoverlege Realf Ording Helgesen.

Nærmeste familie

Helgesen utdyper at WHO vurderer inkubasjonstiden for sykdommen til 5-6 dager, men at

dette kan variere fra 0 til 14 dager.

- Dette betyr mest sannsynlig at den ansatte ikke har vært i barnehagen i inkubasjonstiden. I

det aktuelle tidsrommet har vedkommende ikke vært i nærkontakt med noen utover egen,

nærmeste familie, opplyser Helgesen.

Møter som vanlig

Den aktuelle barnehagen har rutinemessig gjennomført nødvendig rengjøring, og følger

selvsagt vanlige rutiner for daglig renhold og personlig hånd- og hostehygiene.

- Alle foresatte og ansatte i den aktuelle avdelingen er informert direkte av styrer. Øvrige

foresatte i barnehagen har også blitt informert. Barnehagen er åpen og alle barn møter som

vanlig, så fremt de er friske, sier virksomhetsleder for barnehage, Ann Kristin Aalberg.

Koronatelefonen

Barn og voksne som eventuelt utvikler symptomer vil bli anmodet om å bli hentet/gå hjem.

Foreldre og foresatte kan ved mistanke om koronasmitte (luftveissymptomer, feber, sår hals,

m.v.) ringe Malvik kommunes koronatelefon (73 97 20 99) for testing av både barn og

voksne.