En kvinne i 20-årene ble funnet død i et hjem i Trondheim, mandag 22. april.

Dette ble omtalt i media som et mistenkelig dødsfall.

Ettersom dette var et uventet dødsfall uten kjent dødsårsak, iverksatte politiet etterforskning med kriminaltekniske undersøkelser, obduksjon og andre etterforskningsskritt.

Politiet skriver i en pressemelding onsdag at de nå har fått flere svar på hva som kan ha forårsaket dødsfallet. I den foreløpige obduksjonsrapporten er det funnet spor av nitazen i blodet til den avdøde kvinnen.

Nitazen er en gruppe svært potente, syntetiske opioider, som kan være 100 til 1000 ganger sterkere enn morfin.

Trøndelag politidistrikt har flere ganger advart mot nitazen de siste månedene, etter at dette kan knyttes til flere dødsfall de siste månedene, og etter et beslag av tabletter inneholdende nitazen i Trondheim i mars i år.

Nitazener er ofte maskert som et annet opioid, som dolocontin eller oxymorphone, og kan være vanskelig å gjenkjenne og dosere.

All type håndtering av dette stoffet kan være livsfarlig.

Når det gjelder dødsfallet 22. april, fortsetter politiet etterforskningen, og har per nå ikke noe annet nytt å melde.

Saken etterforskes fortsatt ut fra flere hypoteser, og det vil ta tid å få den endelige obduksjonsrapporten.

Politiet understreker at det ikke med sikkerhet kan konkluderes med hva som er årsaken til dødsfallet, men vil likevel advare innbyggerne mot at farlige tabletter kan være i omløp i Trondheim og Trøndelag.

Mannen som varslet politiet om dødsfallet, og som ble siktet for å ha hensatt en person i hjelpeløs tilstand, har fortsatt status som siktet. Han er ikke varetektsfengslet.