Bedrifter i Trøndelag har fortsatt alvorlige rekrutteringsproblem.

Hver fjerde trønderske virksomhet forteller om rekrutteringsproblem i NAVs årlige bedriftsundersøkelse, og i 2024 mangler anslagsvis 4 102 ansatte, og mange av dem, 37 prosent, mangler i helsesektoren, viser tallene fra NAV.

Undersøkelsen viser at en av fire bedrifter forventer å ansette flere det neste året, mens 12 prosent sier de trolig vil nedbemanne. Det gir en nettoforventning på 13 prosent, og er den laveste sysselsettingsforventningen målt hos trønderske arbeidsgivere siden 2015.

Flere bransjer med stort kompetansegap

– Det er mange ledige jobber, men hver fjerde arbeidsgiver sier de mislyktes med å få tak i den kompetansen de søkte. Flere enn tidligere har tatt inn noen med mindre eller andre kvalifikasjoner enn de opprinnelig var ute etter. Selv om ledigheten er lav i Trøndelag, har vi mange som ønsker seg ut i jobb. Årets undersøkelse viser et fortsatt stort kompetansegap som vi må tette gjennom å jobbe for å kvalifisere flere. Dette gjør vi best ved å samarbeide tett med arbeidsgivere og andre, samt å bruke tiltaksmidlene våre - over 600 millioner kroner - på en god og målretta måte, sier direktør Torbjørn Aas i NAV Trøndelag.

Hvilken kompetanse mangler?

37 prosent mangler altså i helsesektoren, Det vil si at 1 516 helsearbeidere mangler for å sørge for helsetilbud til en befolkning på vel 482 000 mennesker.

Av virksomhetene som varsler om alvorlige rekrutteringsproblem er nær halvparten innen helse - og sosialtjenestene.

Mangel på sykepleiere topper lista, sammen med helsefagarbeidere og legespesialister.

Bygg og anlegg og industri kjenner fortsatt på mangelen på fagarbeidere. Resultatene av bedriftsundersøkelsen viser at det er rekrutteringsproblem til jobber som sveiser, anleggsmaskin- og industrimekanikere, platearbeider og elektrikere.

Overnatting og servering har økende rekrutteringsproblemer. Bedriftsundersøkelsen fra NAV at det er stor mangel på kokker, servitører, gatekjøkken - og kafemedarbeidere i Trøndelag.