- Vi ser dette som en stor anerkjennelse av den kompetansen og erfaringen vi har skaffet oss gjennom blant annet samarbeidet med Vesterålen og forsknings- og innovasjonssatsingen GaiaVesterålen. Sammen skal vi gjøre styremaktene i stand til å ta bedre beslutninger. Det sier forskningssjef i SINTEF, Odd Are Svensen, i en pressemelding fra forskningsinstitusjonen.

Bakgrunnen er EUs nylige tildeling til deres forskningsprosjekt RESIST, som forskningsinstitusjonen er i førersetet for sammen med Vesterålen. Forskningsprosjektet er et klimaprosjekt som skal bedre sårbare områders evne til å håndtere og bekjempe klimaendringene.

270 millioner fra EU

EU besluttet nylig å bevilge 270 millioner kroner til forskningsprosjektet. Dette gjør dette til den største EU-tildelingen til et norskledet klimaprosjekt noensinne.

– Prosjektet er et viktig bidrag for SINTEFs strategi for å støtte FN bærekraftsmål og vil bidra til at lokalsamfunn og næringsliv bedre kan møte klimaendringene. Prosjektet er et eksempel hvordan SINTEF kan bidra med digital teknologi som kan brukes til endring og beslutningsstøtte for å redusere konsekvensene av klimaendringen, sier konserndirektør i SINTEF, Morten Dalsmo, i pressemeldingen.

Sammen med aktørene i forskerne i SINTEF, har en rekke aktører i Vesterålen i flere år jobbet med utvikling av teknologi og mobilisering av lokalsamfunnet for å tilpasse seg klimaendringene. Klimaprosjektet vil få stor betydning for Vesterålen fremover, skriver SINTEF videre.

Prosjektleder for SINTEF-prosjektet Gaia Vesterålen, Ane Høyem, er sikker på at Vesterålen vil spille en viktig brikke i kampen mot klimaendringene. –Vi har alltid levd av og med naturen og det må vi sørge for at vi kan gjøre i framtida også, fordi verden er i forandring. Jeg tror regioner som Vesterålen har en viktig rolle å spille i å stoppe klimaendringene, menn også i å spre kunnskap om klimatilpasning. Gjennom Resist vil vi utvikle et verktøy som kan hjelpe oss i å planlegge bedre for et endret klima i framtida, sier Høyem i pressemeldingen.