Statens naturoppsyn (SNO)

Rovdata oppfordrer nå jegere, turfolk og andre som er ute i naturen i høst til å plukke med seg en liten bit av bjørneskit de finner med en ren plastpose og levere prøven til SNO.

– Vi oppfordrer folk på tur til å bidra i overvåkingen av brunbjørn i Skandinavia. Det gjennomføres årlig en innsamling av bjørneskit og hår i Norge og Sverige, og bidrag fra publikum er svært viktig. Etter at prøven er analysert vil du finne svar på din prøve på rovbase.no, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

En stor fordel med DNA-metoden er at bjørnene kan overvåkes uten å være i kontakt med dem!

Bruk rene plastposer

Alt du trenger for å bidra i bjørneovervåkingen er å ha med deg et par rene plastposer i sekken før du drar ut på tur. Hvis du finner en bjørneskit, så ha posen rundt hånden og ta opp en bit av skiten tilsvarende en liten spiseskje. Brett deretter posen rundt prøven og knyt igjen. Ta så kontakt med SNO for å avtale overlevering. Husk kun én prøve per pose!

– Fram mot overlevering er det viktig at ekskrementprøver oppbevares kjølig og aller helst nedfryst. DNA kan bli ødelagt når prøver er lagret over noen dager i romtemperatur eller varmere. Hårprøver bør derimot oppbevares i romtemperatur, forklarer Kindberg.

DNA gir spennende data

Innmeldte skitprøver vurderes av SNO lokalt, og prøver som mistenkes å stamme fra brunbjørn vil bli videresendt til Rovdata for DNA-analyse. SNO luker ut prøver som åpenbart stammer fra andre arter, som elg.

– DNA-overvåkingen av den skandinaviske brunbjørnestammen gir mye spennende og viktig informasjon om arten. Fungerende prøver kan fortelle noe om bjørnens kjønn, hvilket individet det er, hvor den er registrert tidligere og hva slags leveområder den bruker. Siden det utføres DNA-overvåking i Sverige gir det mulighet til å følge med på bjørners bevegelser også i vårt naboland, sier Kindberg.

DNA-resultatene sammenstilles og gir et minimumstall på antall brunbjørner i Norge. Analyseresultater fra både Norge og Sverige samles i Rovbase og er tilgjengelige for publikum.

Legg ved viktig informasjon

Husk å merke posen med ditt navn, adresse, funndato, funnsted og gjerne også en kartreferanse. Informasjon om prøven kan også ettersendes til SNO per telefon eller e-post.

På Rovdata sin nettside og i to filmer er det samlet informasjon om hvordan du kjenner igjen og samler inn bjørneskit.