Torsdag ettermiddag vil lokalt politi, brannvesen, ambulansetjeneste gjennomføre en samvirkeøvelse sammen med flyplasspersonale ved Røros lufthavn.

Det skriver politiet i en pressemelding.

Øvelsen vil finne sted i umiddelbar nærhet av flyplassområdet på Røros i tidsrommet 1630-2030.

I øvingsområdet vil det foregå markørspill, med voldsutøvere og skadde personer. Uniformert politi, brannvesen og ambulansearbeidere er deltakere i øvelsen.

Politiet vil være bevæpnet.

Øvelsen vil ikke være til hinder for den vanlige drift av lufthavnen.