Kommuneledelsen i Stjørdal ønsker å takke elever, foreldre og ikke minst skole- og barnehageansatte og sporhundene i kommunen, som igjen fikk en spesiell høst men som atter en gang gjør det som kreves.

- Antall nye positive hurtigtester onsdag er 31, og testing pågår sent og tidlig nå, skriver kommunedirektør Tor Jakob Reitan i en pressemelding.

Det er i tillegg meldt om 10 positive PCR-tester i dag. 5 av disse var kjent fra positiv hurtigtest tidligere i uka, mens 5 var ikke hadde slikt forvarsel.

Det foregår også en storskala skoletesting, testing av nærkontakter i karantene og mange med forkjølelse. Testing av innreise fra utlandet kommer i tillegg.

- De miljøene vi har satt i gang testregime på denne uken er knyttet til Aglo videregående skole, Ole Vig vgs, Stokkan Ungdomsskole, Stjørdal voksenopplæring, Halsen skole og Sandskogan barnehage, fortsetter Reitan.

- Jeg er urolig for belastningen mange ansatte med spesielt testing og smittesporing føler nå, oppgaver innenfor helse og omsorg må jo holdes oppe i tillegg og det begynner å røyne på. Det legges ned en formidabel jobb fra mange av våre ansatte her.

Kommunen vurderer å sette inn nye tiltak på grunn av den eskaleringen av smitte som har vært i Stjørdal.

- Jeg mener vi må vurdere hardere tiltak og jeg kaller inn kriseledelsen til møte i formiddag for å diskutere situasjonen og legge grunnlaget for en ny strategi og eventuelle nye tiltak, sier Reitan.