Det er nok snakk om badesvaner eller lignende. I følge tips vi har fått er de nå på tur til Moen på Selbustrand der de sannsynligvis vil strande.

På bildet svømmer svanene pent og pyntelig utenfor Granby.