Meråker kommune har i samråd med kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen besluttet å sette skolen på rødt nivå, det skriver kommunen på sin Facebook-side.

Årsaken til dette er at tre elever i et klassetrinn de siste dagene har testet positivt på korona.

Det er en del usikkerhetsmomenter omkring smittesituasjonen som samlet sett gjør at det er fattet en beslutning om at skolen stenger med siste skoledag før jul i dag 20.12.21.

Å gå over på rødt nivå vil føre til at mye av driften ved skolen må legges om, fortsetter kommunen.

Det er lite hensiktsmessig å gjøre dette for en dag. I forhold til hovedhensyn til barns normalopplevelse i skolen, er å fremskynde juleferie nå fra i dag en relativt liten inngripen, som vurderes som forholdsmessig opp mot smittesituasjonen i kommunen.

Kommunen vil sikre et tilbud for barn og familier med særskilte behov og rettigheter samt barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner videre til juleferien, heter det videre fra Meråker kommune.

For elever å lærere på det aktuelle trinnet så vil de få med seg hurtigtester hjem, og oppfordres til å teste seg to ganger med to dagers mellomrom i dagene som kommer. Dette skal det være varslet om via VIGILO.

Beslutningene i forhold til skole vil ikke ha noen betydning for driften i barnehagene. De holder åpnet som planlagt med siste dag før jul 23.12.21.