Trøndelag har fått over 26 millioner kroner av Klimasats-midlene for 2019. Til sammen 34 søknader er tildelt midler, mens 16 søknader ikke nådde opp denne gangen. Nasjonalt tildelte Miljødirektoratet ut nesten 227,5 millioner kroner til kommunene.

De fleste kommunale tilskuddene skal gå til planlegging og bygging av klimasmarte bygg. Til sammen 10 millioner kroner er øremerket dette formålet. Tilskudd til ladepunkter for kommunale El-tjenestebiler kom også godt ut. Av andre gode ressurs- og klimatiltak fikk Malvik kommune 845.000 kroner for å redusere matsvinn i helse- og omsorgssektoren, heter det i ei pressemelding fra Fylkesmannen i Trøndelag.