I følge Astma- og allergiforbundet har i overkant av 20 prosent av den norske befolkningen mer eller mindre alvorlig pollenallergi. Anslagsvis 10 prosent av dem som lider av allergisk rhinitt (allergisk snue og tett nese) vil ikke ha hjelp av symptomlindrende behandling alene. For mange av disse pasientene vil Itulazax gi bedre livskvalitet ved å behandle årsaken til sykdommen og ikke bare symptomene. I tillegg vil flere ha mulighet til å gjennomføre vaksinasjonen da den krever betydelig færre legebesøk enn dagens behandlingsform med sprøyter.

Tablett-form

Itulazax er godkjent for behandling av voksne pasienter med moderat til kraftig bjørkepollenallergisk rhinitt og/eller konjunktivitt, som også omfatter or, bøk, agnbøk, hassel og eik. Godkjenningen omfatter pasienter med historisk allergibesvær på tross av symptomlindrende medisin som tester positivt mot bjørkhomologe tresorter i allergitester (prikktest og/eller IgE blodprøve). Itulazax gis som tablett en gang om dagen, og vaksinasjonsbehandlingen pågår i tre år.

Tøff pollensesong

Peter Arvidsson, medisinsk ansvarlig for ALK i Norden, sier det har vært en av de tøffeste pollensesongene på mange år, der spesielt bjørkepollen har plaget mange.

– Det er derfor positivt at vi nå kan tilby bjørkepollenallergikere, som tidligere ikke har fått tilstrekkelig lindring ved bruk av symptomlindrende legemidler, en ny vaksinasjonsbehandling som kan tas hjemme. Vi er glade for at produktet i tillegg er anerkjent av myndighetene for sine kvaliteter gjennom hele trepollensesongen (or, hassel og bjørk), og ikke bare under bjørkesesongen, sier han.

Foto: Novavista

De kliniske studieresultatene som ligger til grunn for søknaden, med blant annet resultater fra en fase III-studie med ITULAZAXÒ fra 2017, var blant de mest overbevisende man har sett noen gang i studier av allergivaksinasjoner. Sammenlignet med placebo minsket Itulazax de totale sammenlagte verdiene (de daglige sammenlagte verdiene av for allergisymptomer og symptomlindrende medisinering under bjørkepollensesongen) med 40 prosent. Effekten viste seg å vedvare gjennom hele or-, hassel- og bjørkepollensesongen.