– Jeg ønsker de nye samiske veiviserne lykke til i det som kommer til å bli et spennende og lærerikt år. Det er mange skoler og institusjoner som ønsker besøk av veiviserne, noe som viser at det fremdeles er et stort behov for mer kunnskap og kjennskap til samiske forhold, sier statssekretær Anne Karin Olli i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Olli presenterte de nye samiske veiviserne på Márkomeannu-festivalen i Troms. De nye samiske veiviserne for skoleåret 2019 – 2020 er:

Maila Risten Bongo Dikkanen, 19 år, Nesseby Inga Maret Solberg, 18 år, Tromsø Håkon Mudenia, 23 år, Tana Aina Haugom Nordfjell, 23 år, Røros

Bygger stolthet

De nye veiviserne er fra sør- og nordsamisk område og representerer samer fra sjøsamisk område, storbyen og fra reindrifta. I løpet av det neste året skal de fire veiviserne møte ungdommer fra hele landet. De skal bruke egne erfaringer når de skal spre kunnskap om samiske forhold.

– Jeg vil takke Samisk Høgskole for arbeidet med å organisere veiviserordningen. Veiviserne gjør en viktig forskjell og bidrar til at ungdom får mer kunnskap om samiske forhold. Det bidrar til unge vokser opp med mer aksept, og færre fordommer, sier Olli. – Jeg vil også gratulere festival-jubilanten Márkomeannu med et storslått jubileum. I tyve år har festivalen vært med å bygge stolthet rundt samisk identitet. Ikke bare i markasamisk område, men i hele Sápmi. Jeg er derfor glad for å oppleve festivalen, sier Olli.

Følg de samiske veiviserne på sosiale medier

Årlig velges det fire samiske ungdommer mellom 18–25 år for å bli samiske veivisere. Ordningen administreres av Samisk Høgskole i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Du kan følge de samiske veiviserne på Facebook, Instagram og Snapchat.

Márkomeannu-festivalen

Márkomeannu-festivalen er en samisk kultur- og musikkfestival som gjør seg stadig mer bemerket som en viktig samisk kulturell aktør. Festivalen blir arrangert på Gállogieddi samisk friluftsmuseum i Evenes. Museet ligger i grenseområdet mellom Nordland og Troms, og driftes av Várdobáiki samisk senter.

(Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet)